META-FIZIKA

warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /var/www/baranyi.hu/html/includes/theme.inc on line 278.

 

 

Szeretettel köszöntöm honlapom kedves látogatóit!

A honlapon ebben a menüpontban a szellemi létezésrĹ‘l, az emberi szellem eredetérĹ‘l, a gondolkodás szabályairól lesz szó. Arisztotelész (Kr. e. 384--322.) filozófiai tudományát annak  értelmezĹ‘i két nagy részbĹ‘l állónak látták. Az elsĹ‘ a fizika, amely a mozgásokkal, a mozgások okaival, a hatások természetével, az égi jelenségekkel foglalkozott. A másik, a metafizika, az, ami túl van a fizikán. Ez a tudomány a filozófia. Persze a meghatározás nem nagyon pontos, hiszen több olyan fejezete is van a filozófiának, amely szükséges a metafizikához, mint a logika, és vannak olyan filozófiai tudományok, amelyeket metafizika nélkül nem lehet tárgyalni, ilyen az etika. Azonban a menüpontnak mégis ezt a címet adtam, mert a meta-fizika kedves nekem. Ebben a menüpontban filozófiáról, metafizikáról lesz szó, és a filozófiának más ágairól, amelyek vagy megalapozzák a metafizikát, vagy amelyek a metafizikára épülnek. Szerepelnek majd itt olyan kérdések is, amely túlmutatnak még a filozófián is. Ezek az ember egzisztenciális kérdései, olyanok, mint a személyes emberi lét eredete, célja.  Beszélni fogunk itt a boldogságról, szabadságról, szenvedésrĹ‘l, áldozatról.  Meg fogjuk vitatni a fiatalokat oly’ annyira érdeklĹ‘ kérdéseket, mint az emberkétneműsége, a nĹ‘ és a férfi viszonya. Ki fogunk térni a közösségi lét legfontosabb kérdéseire, a nemzeti lét és más közösségek fontosságára.

A honlapon, itt, ebben a menüpontban hamarosan olvashatnak ezekrĹ‘l a kérdésekrĹ‘l. ElĹ‘ször az alapokkal kezdjük, a logika elemeirĹ‘l fogunk együtt gondolkodni. Ez így helyes, hiszen bármely kérdés kerül majd szóba késĹ‘bb, annak logikailag helyesnek kell lennie. (Más kérdés, hogy a logikára természetesen a fizikában is nagy szükség van. )

 

 

 

 

Az oldalt támogatja a Medikultur Kft és a Nemzeti Pedagógus MĹąhely